POSIEDZENIE RADY KIAK W WARSZAWIE PDF Drukuj Email
Niedziela, 25 Marzec 2012 13:04

Przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej (prezes DIAK Tadeusz Federczyk i członek Zarządu Marian Pałdyna) wzięli udział w Radzie KIAK 24 marca. Podczas posiedzenia, które poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego, przyjęto srawozdania za mniniony rok pracy Zarządu KIAK, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonano wyboru nowych członków Zarządu, któy będzie działał pod przewodnictwem pani prezes Haliny Szydełko.

Spotkanie przedstawicieli Akcji Katolickiej z całego kraju było okazją do dyskusji na temat aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce oraz zadań dla władz stowarzyszenia. Poruszono między innymi sprawę relacji państwo - Kościół, projektów ustaw, które nie umieszczają nauki religii w ramowych planach nauczania szkól. Była też mowa o bieżacej pracy DIAK - ów. Nasi przedstawiciele mówili o pracy naszego DIAK, między innymi o naszej inicjatywie pod nazwą: "Krzyż? Tak, tu jest jego miejsce".