Diecezjalny Dzień Akcji w Wisznicach PDF Drukuj Email
Wtorek, 05 Lipiec 2011 20:42

                                                                 

 

                                                               Diecezjalny Dzień Akcji Katolickiej w Wisznicach

 

            Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej  Diecezji Siedleckiej  spotkali się 2 lipca  w parafii w Wisznicach, aby przeżywać swój Diecezjalny Dzień. Uroczyste obchody rozpoczęły się w Centrum Kultury Chrześcijańskiej (Starym Kościele). Pani Prezes Danuta Jaszczuk w imieniu własnym oraz proboszca ks. Sławomira Olopiaka powitała zebranych.

Pani Alina Maniowiec zaprezentowała krótką historię i działalność POAK w Wisznicach. Historię Starego Kościoła zaadaptowanego na Centrum Kultury Chrześcijańskiej przybliżył gościom Wójt Gminy Wisznice p. Piotr Dragan. (historia Centrum Kultury  na stronie http://www.starykosciol.dolinazielawy.pl/historia.html) Następnie głos zabrali: ks. Wojciech Hackiewicz diecezjalny asystent AK i p. Tadeusz Federczyk. prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej .

Gościem specjalnym Diecezjalnego Dnia był ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, który w skierowanym do zgromadzonych słowie nawiązał do hasła Akcji  na rok 2011:                         We wspólnocie z Bogiem.  Ksiądz Biskup przewodniczył również Mszy św. sprawowanej w parafialnym kościele  w Wisznicach. .

 Po Mszy św. goście mogli spotkać się i porozmawiać w niewielkich grupkach w zabytkowej plebanii,  gdzie wisznicki odział AK przygotował smaczny poczęstunek. Dziękujemy sponsorom: GS Wisznice, firmie „Feliks” w Rossoszu, sklepom: Delikatesom Centrum i „Razem” p. Izy Makaruk w Wisznicach za dary rzeczowe oraz wszystkim członkom i sympatykom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wisznicach za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

 Kilka słów o Akcji Katolickiej w Wisznicach…

Ustna wieść niesie, iż początki Akcji Katolickiej w Parafii Przemienienia Pańskiego  w Wisznicach sięgają lat dwudziestych minionego wieku. Formacja istniała jako grupa katolików świeckich, ściśle współpracujących z hierarchią kościelną. Wybuch II wojny światowej spowodował przerwanie ich działalności. Po wojnie, zaś nie było warunków          w naszej Ojczyźnie do ponownego rozpoczęcia jej działalności toteż na długie lata zaprzestano jakichkolwiek działań.

Reaktywowanie w kraju działalności Akcji Katolickiej nastąpiło dopiero w roku 1996 roku na skutek inspiracji Ojca Świętego Jana Pawła II. Rok później Biskup Siedlecki Jan Nowak powołał do życia Akcję Katolicką w naszej diecezji. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza proboszcza Jana Gogłozy 22 września 1997 r. powstała Akcja Katolicka w parafii Przemienienia Pańskiego w Wisznicach. Chęć przystąpienia do stowarzyszenia wyraziło dwadzieścia jeden osób obecnych na zebraniu na którym postanowiono, że w parafii – zgodnie ze statutem Krajowego Instytutu AK powstanie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Oddział nasz był jednym z pierwszych zarejestrowanych w diecezji na czele którego stanął pan Leszek Jaszczuk (prezes) pracując przez wiele lat na rzecz Akcji                           i Kościoła.

W ciągu kilkunastu lat działalności oddziału w parafii Akcja Katolicka zajmowała się  się:

-       Niesieniem pomocy ubogim rodzinom z parafii, zbierając dary do paczek świątecznych;

-       Pomoc powodzianom z rejonu Kłodzka;

-       Aktywnie uczestniczenie w liturgii Słowa podczas Mszy Świętych; w nabożeństwach Drogi Krzyżowej ulicami Wisznic;

-       Pomaganie  w przygotowaniu Szopki Bożonarodzeniowej i Grobu Pańskiego;

-       Organizowanie pieszych pielgrzymek do Kodnia, które na początku liczyły kilkadziesiąt osób zaś w minionym roku w pielgrzymce uczestniczyło około 400 osób. Członkowie akcji organizują transport bagażu, gorący posiłek zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom.

-       Ścisłą współpraca z hierarchią kościelną parafialną i diecezjalną, tak w zakresie formacji (rekolekcje, dni skupienia), jak i w zakresie organizacji różnych zjazdów, konferencji czy zebrań.

W parafii w Wisznicach Akcja Katolicka sprawdza się w działaniu. Wypada życzyć, aby dalej umacniała się dla dobra jej członków, a nade wszystko dla dobra bliźnich i Kościoła.

 

                                                                                                                Mirosława Bortniczuk